Ga naar de inhoud

Bedrijven

Clouds

Regenwater vasthouden
Het meeste regenwater wordt in kolken verzameld en afgevoerd via het riool. Door de klimaatverandering ervaren we steeds vaker wateroverlast. Ons huidige rioleringsstelsel is nog niet ingericht op hevige regenbuien. Het is beter om schoon regenwater niet af te voeren via het riool naar de waterzuivering. Dat kost namelijk onnodig veel geld. Daarnaast hebben we steeds vaker lange periodes van droogte. Daarom is het belangrijk om voor die droge periodes het schone regenwater vast te houden door het te laten infiltreren in de bodem.

Maatregelen
De overheid neemt verschillende maatregelen om klimaatverandering aan te pakken. Alleen is het niet genoeg om het waterprobleem blijvend op te lossen. Hulp van bedrijven is hard nodig. Bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast, droogte, hittestress en het verbeteren van de waterkwaliteit. Kijk voor voorbeelden op deze pagina.
De maatregelen zijn per bedrijf altijd maatwerk en afhankelijk het oppervlak, bestaande riolering, beschikbare ruimte en de waterdoorlatendheid van de ondergrond. Alle maatregelen verminderen de kans op wateroverlast, droogte, hittestress en verbeteren de waterkwaliteit.

Bekijk dit thema Hittestress

Hittestress

Bekijk dit thema Droogte

Droogte

Bekijk dit thema Wateroverlast

Wateroverlast

Bekijk dit thema Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Subsidiemogelijkheid


Samen gaan we de uitdaging aan om het regenwater niet langer af te voeren naar het riool maar om het daar te houden waar het valt. Met eenvoudige middelen en een gunstige subsidieregeling maak je jouw bedrijventerrein waterklaar en verkleinen we de kans op wateroverlast en verdroging van de grond.

Bekijk de regeling binnen jouw gemeente:

Fiscale subsidieregeling bedrijven


De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Als ondernemer kun je gebruik maken van de MIA/Vamil regelingen. Dankzij de MIA kun je profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. Je betaalt dus minder belasting.

Via onderstaande link vind je verschillende subsidiabele maatregelen en meer informatie over MIA/Vamil. Vul op de website bij mijn milieudoel is: klimaatadaptatie bevorderen in. 

Klimaatpleinen Noord- en Midden Limburg

Klimaatpleinen Noord- en Midden Limburg

In Noord- en Midden-Limburg zijn vier klimaatpleinen ingericht in een aantal tuincentra. Op deze Groene Klimaatpleinen vind je tips en ideeën om van jouw tuin een groene en gezonde leefomgeving te...

Lees meer
Back to top