Ga naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Clouds

Waterklaar streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Waterklaar.nl die valt binnen de werkingssfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
De inhoud van de website is te vinden op https://www.waterklaar.nl.

Nalevingsstatus

INOVA verklaart dat de website Waterklaar.nl nog niet voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver Waterklaar is gevorderd met de toegankelijkheid van Waterklaar.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 28-12-2022 met instemming van de verantwoordelijke.
De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-12-2022.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website Waterklaar.nl nog niet aan de in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

De beschikbare informatie omvat nog niet volledig de inhoud die volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt.

Evaluatie- en onderzoekresultaten

  • Onderzoeksdatum: 28-12-2022
  • Onderzoeksmethode: programmatisch en handmatig onderzoek
  • De beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • De handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Ga naar de toegankelijkheidsverklaring:

  • Om de volledige, officiele verklaring in te zien;
  • Om een toegankelijkheidsprobleem te melden;

De verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28-12-2022.

Klimaatpleinen Noord- en Midden Limburg

Klimaatpleinen Noord- en Midden Limburg

In Noord- en Midden-Limburg zijn vier klimaatpleinen ingericht in een aantal tuincentra. Op deze Groene Klimaatpleinen vind je tips en ideeën om van jouw tuin een groene en gezonde leefomgeving te...

Lees meer
Back to top