Ga naar de inhoud
Oplossingen

Water opvangen in de tuin

Clouds

Steenwolblokken


Met steenwolblokken kan eenvoudig een grote ondergrondse waterbuffer gemaakt worden. Meerdere elementen achter elkaar kunnen tot één groter systeem gecombineerd worden. Een zandvanger houdt het systeem schoon. Bij hoge grondwaterstanden zijn ook minder hoge blokken in de handel. Steenwol is een natuurlijk materiaal, kan veel regenwater bufferen en geeft dit gelijkelijk af aan de ondergrond.

Watermanagementsystemen op basis van steenwol vormen een duurzame oplossing bij wateroverlast als gevolg van extreme regenval in stedelijk gebied.

Het systeem bestaat uit dunne (standaardelement 100 x 120 x 15 cm), lichte (minder dan 20 kg) steenwolelementen, die het regenwater absorberen om het vervolgens gedoseerd te infiltreren in de bodemlaag of af te voeren naar het riool. Steenwolelementen kunnen in zeer korte tijd 95% van hun volume aan water opnemen en hebben een doorvoersnelheid van 200 meter per dag. Met andere woorden: Een kubieke meter Rockflow-systeem kan 950 liter water opnemen in 8 tot 10 minuten.

Bij extreme neerslag wordt het water dus snel en effectief gebufferd. Eenmaal verzadigd, kan het steenwolelement geleidelijk en verspreid over 24 uur het water laten infiltreren naar de ondergrond of afvoeren naar het riool.

Steenwol is daarnaast een natuurlijk materiaal (gemaakt van natuurlijk gesteente) dat op een duurzame manier wordt geproduceerd. Steenwol is 100% recyclebaar.

Kosten 1 1 1 1

Een basisset van zandvanger en 4 steenwolblokken met een inhoud van 0,5 m3 kost ongeveer € 500,- en voor elk extra element betaal je ongeveer € 80,-

Ruimtegebruik 1 1 1 1

Steenwolblokken hebben een holle ruimtepercentage van 95%. Ook hebben de blokken veel draagkracht. Door de geringe breedte kun je ze eenvoudig onder een border, grasveld of bij een boom aanleggen en water infiltreren waar de tuin het gebruikt. De ruimte is daarmee multifunctioneel.

Moeilijkheid 1 1 1 1

Eenvoudig zelf aan te leggen. Denk wel aan toepassing van zandvang.

Grondverzet 1 1 1 1

De steenwolblokken moeten ongeveer 40 cm onder de grond liggen. Er is veel grondverzet nodig. De grond die je niet meer nodig hebt kun je afvoeren.

Onderhoud 1 1 1 1

Alleen zandvang en bladvang schoonhouden.

Klimaatdoelen 1 1 1 1

Water bergen en infiltreren waar de tuin er wat aan heeft. (Boom, struik, grasveld) In overige gevallen een natuurlijke aanvulling van het grondwater. Water vasthouden en geleidelijk afgeven aan de ondergrond. De tuin verdroogt hierdoor minder snel.

  • Houd rekening met een gronddekking van bij voorkeur 40 cm. Bij zware belasting, zoals blokken onder een oprit, dient 50 cm dekking aangehouden te worden.
  • Leg de steenwolblokken circa een halve meter boven de gemiddelde grondwaterstand.
  • Leg een overloop aan naar tuin. Zo zorgt overtollig water niet alsnog voor overlast.
  • Maak gebruik van een blad- en zandvang, om dichtslibbing te voorkomen. Een bladvang kan tevens dienst doen als overloop in extreme gevallen.
  • Blijf circa 2 meter weg van de fundering en bomen.
  • Leg bij een slechte infiltratiecapaciteit drainzand rondom de blokken aan.

Klimaatpleinen Noord- en Midden Limburg

Klimaatpleinen Noord- en Midden Limburg

In Noord- en Midden-Limburg zijn vier klimaatpleinen ingericht in een aantal tuincentra. Op deze Groene Klimaatpleinen vind je tips en ideeën om van jouw tuin een groene en gezonde leefomgeving te...

Lees meer
Back to top