Ga naar de inhoud
Oplossingen

Water opvangen in de tuin

Clouds

Waterdoorlatende verhardingen


Waterdoorlatende bestrating heeft meerdere voordelen, zowel praktisch als qua uitstraling. Omdat water meteen door de verharding kan infiltreren ontstaan er geen plassen of waterstromen. Door waterdoorlatende bestrating kan de tuin groener worden ingericht met toch draagkracht in de verharding. De waterdoorlatende bestrating heeft naast bovengrondse voordelen ook voordelen voor de ondergrond. Het grondwater wordt op een natuurlijke wijze aangevuld en op peil gehouden.

 • Grasbetontegels
  Regenwater zakt gemakkelijk in de grond, veel ruimte voor gras en snelle aanvulling van grondwater. Door fijn grind tussen de tegels te gebruiken voorkom je dat onkruid tussen de tegels gaat groeien.

 • Poreuze betonklinkers
  Door de open structuur van de klinkers kan regenwater door de klinker heen infiltreren in de ondergrond.

 • Klinkers met open voeg of los verband
  Uitstraling blijft hetzelfde, maar door brede voegen met daarin zand, gras of grind kan water toch wegzakken in de grond.

 • Stapstenen
  Klinkers of betontegels met tussenruimte waardoor water weg kan zakken in de grond.

 • Grind, steenslag of schelpen
  Verharde ondergrond waarin water snel weg kan zakken.

 • Grind of split in roosterstenen
  De roosters houden het grind of ander materiaal op de plek. Daarnaast wordt voorkomen dat bij een minder stevige ondergrond het grind wegzakt.

 • Houtspaanders, dennenschors of cacaodoppen
  Regenwater kan makkelijk de bodem in zakken, plaats voor veel insecten.

 • Variabele patroontegels
  Met deze tegels kun je oneindig variëren in patronen van open naar een gesloten oppervlak of andersom.

Kosten 1 1 1 1

De kosten voor stenen verhardingen zoals klinkers en tegels (score 3) zijn een stuk hoger dan andere verhardingen zoals grind of houtspaanders (score 1).

Ruimtegebruik 1 1 1 1

Het soort verharding is niet van invloed op het ruimtegebruik.

Moeilijkheid 1 1 1 1

De moeilijkheidsgraad ligt aan de gekozen verharding. Een klinkerverharding (score 3) moet meestal worden aangebracht door een vakman. Een verharding van boomschors (score 1) kan bijna iedereen aanleggen.

Grondverzet 1 1 1 1

Voor een verharding van tegels of klinkers moet een zand- of puinfundering worden aangelegd. Dan is er meer grondwerk nodig (score 2). Bij andere verhardingssoorten zoals grind is vaak het aanbrengen van een infiltratiedoek nodig (score 1).

Onderhoud 1 1 1 1

Houtspaanders of vergelijkbare materialen (score 3) vergaan in de loop van de tijd. Deze materialen moeten regelmatig worden aangevuld. Andere losliggende verhardingssoorten zoals grind (score 1) moeten af en toe worden bijgeharkt. Bij klinker- of tegelverharding (score 2) moet het onkruid in de voegen worden verwijderd.

Klimaatdoelen 1 1 1 1

Bij waterdoorlatende verhardingen wordt minder groen aangelegd. Wel wordt een bijdrage geleverd aan het infiltreren en bufferen van het regenwater.

Biodiversiteit 1 1 1 1

Bijdrage verbetering biodiversiteit

Aandachtspunten:

 • Omdat de bestrating waterdoorlatend is en niet afwatert via een riool, is het slim om de waterdoorlatende bestrating vlak aan te leggen.
 • Bij de aanleg van stenen moet de vlijlaag uit waterdoorlatend materiaal bestaan, zoals lava of gebroken grind. Dit geldt ook voor de ruimte tussen de straatstenen.
 • De waterdoorlatendheid van de vlijlaag bepaalt hoeveel regenwater wordt vastgehouden of geïnfiltreerd. Naast de vlijlaag is het ook belangrijk om de voegen op te vullen met waterdoorlatend materiaal. Qua onderhoud is het belangrijk om regelmatig te vegen om dichtslibben te voorkomen.
 • Tussen doorlatend cunet en omliggende grond dient een scheidingsdoek aanwezig te zijn. Dit om te voorkomen dat het zand in de steenslag stroomt. Het beste kan dit van geotextiel worden gemaakt, niet van anti-worteldoek. Dit materiaal laat namelijk minder water door.
 • Waterdoorlatend materiaal kan zijn: steenslag, lava, grind, drainagezand etc. Tussen verschillende korrelgrootten hoort scheidingsdoek aanwezig te zijn. Ook tussen de vlijlaag en bergend cunet.
 • Denk bij het uitvoeren er aan dat de omliggende bodem niet wordt versmeerd. Een ander woord voor versmering is bodemverdichting. Versmering van de bodem vindt plaats bij mechanische ontgraving in een natte toestand.

Klimaatpleinen Noord- en Midden Limburg

Klimaatpleinen Noord- en Midden Limburg

In Noord- en Midden-Limburg zijn vier klimaatpleinen ingericht in een aantal tuincentra. Op deze Groene Klimaatpleinen vind je tips en ideeën om van jouw tuin een groene en gezonde leefomgeving te...

Lees meer
Back to top